Slåtterbalk

Med en slåtterbalk så blir högvuxen vegetation en barnlek.

En slåtterbalk slår ner högre ängsgräs, sly och lägger det ner. Den är effektiv och perfekt för ängarna med blandad vegetation. De har drivning på hjulen och du behöver endast aktivera knivarna och styra maskinen.