Slåtterbalk

En slåtterbalk slår ner högre ängsgräs och lägger det ner. Den är effektiv och perfekt för ängarna med blandad vegetation.