Snöslungor

Snöslungor underlättar arbetet med snö väsentligt. Dessa finns i två varianter:
Ensteg: Detta innebär att snöslungan kastar ut snön med samma skovel som den matar in snön med. Enstegs-snöslungor lämpar sig till asfalt, plattor eller andra hårda underlag då de skrapar kliniskt rent under sig.
Tvåsteg: Detta innebär att snöslungan matar in med en skruv och kastar ut med annan. Fördelen med dessa är att du kan ställa höjden på inmatningen så du kan skotta snö även på grusgångar. Inmatningsskruven har även möjlighet att riva ner snövallar och göra dem möjliga att slunga bort.

Inga produkter matchar den valda filtreringen