Fällhjälpmedel

425_z009w040_p

Brytjärn och trädfällriktare av olika slag. Använd brytjärnet för att få trädet på fall i önskad riktning. Använd trädfällriktare för att säkerställa säker fallriktning även i utsatta lägen. Fällkilar är ett bra komplement för att inte klämma sågsvärdet, samt att de underlättar fällning av träd.