Deltidsbruk

För dig som använder maskinen måttligt frekvent. Välj den maskin som passar dina behov, sedan vilka batterier och laddare som önskas.
Tänk på att vissa maskiner drar mer ström ur batteriet än andra.